Môi giới chứng khoán

Dịch vụ Môi giới chứng khoán là một hoạt động bề nổi tiêu biểu, thể hiện sự chuyên nghiệp, năng động của một công ty chứng khoán. Bên cạnh thị trường khách hàng quốc tế dồi dào, đặc biệt đến từ Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, CVS luôn chú trọng khách hàng trong nước.
Các sản phẩm cung cấp đến khách hàng cá nhân trong nghiệp vụ Môi giới gồm:

Môi giới
Tư vấn và đặt lệnh
Quản lý tài khoản giao dịch