02/12/2019 (HOSE)
TDM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

TDM: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

File đính kèm: 614633 .pdf