18/05/2019 (CVS)
Hướng dẫn Nộp/Rút/Chuyển tiền từ Tài khoản giao dịch chứng khoán (từ 09/5/2019)


1. Np tin

Quý khách hàng lập phiếu nộp/chuyển khoản để chuyển tiền, vui lòng ghi rõ như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán CV

   - Số tài khoản: 1221 0001 602 692 

Tại ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản số 109Cxxxxxx, chủ tài khoản ___ (ghi rõ họ tên);

HOẶC:

   - Số tài khoản: 1221 0001 602 665       

Tại ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản số 109Cxxxxxx, chủ tài khoản ___ (ghi rõ họ tên).


2. Rút/Chuyển tiền

Chỉ chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền hợp pháp trên tài khoản giao dịch chứng khoán mới được phép rút/chuyển khoản tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán.

* Đối với khách hàng cá nhân, hồ sơ gồm:

   - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản gốc, và

   - Uỷ nhiệm chi.

Đối với khách hàng tổ chức, hồ sơ gồm:

   - Giấy giới thiệu (ghi rõ họ tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu của người được giới thiệu, nội dung công việc: đến chuyển tiền…)

   - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản gốc, và

   - Uỷ nhiệm chi có đầy đủ dấu, chữ ký.

 

Bước 1: Khách hàng điền thông tin cần thiết vào Uỷ nhiệm chi theo hướng dẫn của nhân viên dịch vụ CVS; đưa cho nhân viên dịch vụ CVS Uỷ nhiệm chi này cùng với CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn hạn sử dụng. Các thông tin trên CMND/CCCD/Hộ chiếu và chữ ký phải khớp với thông tin đã đăng ký khi mở tài khoản tại CVS.

Bước 2: Nhân viên dịch vụ CVS kiểm tra thông tin khách hàng, số dư tiền được phép chuyển từ tài khoản, nếu hợp lệ sẽ ký và chuyển trả lại khách hàng 01 liên Uỷ nhiệm chi. Yêu cầu chuyển khoản của khách hàng trước 15h sẽ được hạch toán trên hệ thống CVS và thực hiện trong ngày. Sau thời gian này lệnh sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.