Điều khoản dịch vụ

Dưới đây quy định các điều khoản khi truy cập và sử dụng hệ thống thông tin điện tử của CVS và các Thông tin do CVS cung cấp (“Bản Điều khoản”). Xin vui lòng đọc kỹ các Bản Điều khoản. Khi truy cập vào hệ thống này, người sử dụng nhận thức rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ Bản Điều khoản. CVS có quyền thay đổi Bản Điều khoản vào bất kỳ lúc nào, việc người sử dụng tiếp tục truy cập vào Hệ thống xem như người sử dụng đồng ý tuân theo những thay đổi đó.

Tại Bản Điều khoản này, CVS bao gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán CV,  các đơn vị thành viên, công ty liên kết, công ty con, người quản lý, người điều hành và các nhân viên của CVS và các đối tác có cung cấp Thông tin thông qua Hệ thống.
Hệ thống thông tin điện tử của CVS (“Hệ thống”) bao gồm trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://cvs.vn/ và/hoặc các tên miền khác mà CVS cung cấp, phần mềm, và ứng dụng mà CVS cung cấp để người sử dụng truy cập, sử dụng tại từng thời kỳ.
Dịch vụ” là toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi CVS thông qua Hệ thống.
“Thông tin” là toàn bộ thông tin trong Hệ thống có liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán hoặc CVS, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá chứng khoán, lịch sử giao dịch chứng khoán và các thông tin chứng khoán liên quan; các chỉ số ngành hoặc thị trường; các đồ thị hoặc hình minh họa; lãi suất hoặc lợi tức trái phiếu; báo cáo các loại của các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch; báo cáo và phân tích thị trường; các bình luận hoặc khuyến nghị của các chuyên gia.

1. Nghĩa vụ khi truy cập và sử dụng Hệ thống
Người sử dụng không được truy cập vào Hệ thống bất hợp pháp thông qua các biện pháp hacking, dò tìm mật khẩu; sử dụng trái phép mật khẩu, sử dụng Hệ thống hoặc Thông tin từ Hệ thống để thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào. CVS bảo lưu quyền, tại mọi thời điểm, tùy theo những mục đích biên tập hoặc kinh doanh của mình để bổ sung, điều chỉnh hay xóa bỏ bất cứ thông tin nào và không chuyển giao hay cấp bất cứ quyền hạn nào đối với các Thông tin trong Hệ thống. Ngoài ra, tất cả các quyền chưa được mô tả rõ ràng ở Bản Điều khoản này sẽ do CVS hoặc bên thứ ba cung cấp thông tin cho CVS bảo lưu.

2. Giám sát bởi CVS
Việc truy cập vào Hệ thống hoặc sử dụng các Dịch vụ trên Hệ thống sẽ bị kiểm soát và theo dõi bởi CVS. Các thông tin CVS thu thập được có thể sẽ được CVS sử dụng cho các mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc các mục đích khác theo quy định của pháp luật và Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của CVS.

3. Nội dung và trách nhiệm cập nhật
CVS không cam kết bất kỳ sự bảo đảm nào, dù được nói rõ hoặc được ám chỉ, liên quan đến Thông tin trên Hệ thống. Các sản phẩm, dịch vụ do CVS và/hoặc bên thứ ba cung cấp nguyên trạng. Người sử dụng tự chịu mọi trách nhiệm và rủi ro khi sử dụng. CVS hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào không có nghĩa vụ duy trì Thông tin sẵn sàng trên Hệ thống; và cũng không có nghĩa vụ cập nhật hay chỉnh sửa các Thông tin đó. Mọi Thông tin có thể được thay đổi mà không báo trước.

4. Quyền sở hữu đối với các Thông tin trên Hệ thống
Mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích gắn liền với Hệ thống và Thông tin là của CVS, trừ khi được nêu khác đi. Người sử dụng không được sử dụng Thông tin từ Hệ thống cho mục đích nào khác ngoài mục đích cá nhân. Người sử dụng không được phép chỉnh sửa, sao chép, phát tán, chuyển tải, trình chiếu, sao chép hàng loạt, phát hành ra công chúng, xin giấy phép, ngụy tạo, tạo các sản phẩm phái sinh hay sử dụng một phần hay toàn bộ các Thông tin từ Hệ thống cho mục đích thương mại hoặc công chúng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ CVS. Đối với các Thông tin, phần mềm mà người sử dụng được phép sao chép hoặc tải về, người sử dụng cam kết không thực hiện việc xóa bỏ, chỉnh sửa hoặc các hành động khác làm mất đi các thông tin về bản quyền hoặc quyền tác giả đối với các thông tin hoặc phần mềm đó.

5. Miễn trách nhiệm về nội dung và việc sử dụng
CVS không chịu trách nhiệm, trong bất kỳ trường hợp nào, đối với người sử dụng nếu không kết nối, truy cập được Hệ thống, hoặc bất kỳ sự ngắt quãng của việc truy cập hay bất kỳ sự cố liên lạc nào giữa CVS và người sử dụng, bất kể dịch vụ kết nối, liên lạc là do CVS hay bên thứ ba nào cung cấp. CVS không có trách nhiệm pháp lý, trong bất cứ trường hợp nào, đối với người sử dụng về sự đúng đắn, chất lượng, tính chính xác, tính kịp thời, độ tin cậy, sự thực hiện, độ sẵn sàng liên tục, tính hoàn thiện hay trì hoãn, sự bỏ sót, hay sự ngắt quãng trong việc chuyển giao Thông tin trên Hệ thống. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, CVS cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp do người sử dụng truy cập vào Hệ thống và sử dụng Thông tin cung cấp trên Hệ thống. Việc miễn trách nhiệm đối với thiệt hại này bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại phát sinh từ việc lây lan các mã virus gây ảnh hưởng đến thiết bị của người sử dụng, từ việc hư hỏng các thiết bị điện tử hoặc cơ khí hoặc đường truyền thông tin, điện thoại và các vấn đề kết nối khác có nguyên nhân từ lưu lượng đường truyền hoặc hệ thống vượt quá mức giới hạn, lỗi truyền thông tin, việc cố ý phá hoại của một bên thứ ba hoặc do các tác nhân ngoài tầm kiểm soát. CVS không thể và không bảo đảm việc truy cập vào Hệ thống là liên tục, không bị gián đoạn và an toàn.

6. Thông tin không được xem như là một lời chào mời hay đề nghị
Hệ thống chỉ phục vụ mục đích cung cấp Thông tin và Dịch vụ, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính hay các phương tiện của người sử dụng. CVS không chào mời, giới thiệu mua, bán hoặc dự định chào mua hay bán bất cứ sản phẩm tài chính nào hoặc để tham gia vào bất cứ giao dịch cụ thể nào mà những lời chào mời hay gợi ý, hay giao dịch đó có thể là bất hợp pháp.

7. Thông tin không được xem là cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư
Việc CVS cung cấp những Thông tin và Dịch vụ sẵn sàng cho người sử dụng trên Hệ thống không có nghĩa là CVS giới thiệu người sử dụng tham gia một giao dịch cụ thể nào đó hay giới thiệu một sản phẩm nào đó phù hợp với người sử dụng. Nhiều sản phẩm được mô tả trên Hệ thống có những rủi ro rõ ràng, và người sử dụng không nên tham gia bất cứ giao dịch nào trừ phi người sử dụng hiểu đầy đủ tất cả những rủi ro như vậy và tự quyết định rằng những giao dịch như vậy là phù hợp với mình. Bất kỳ bình luận nào về các rủi ro của một Dịch vụ nào đó không được coi là một sự công bố tất cả các rủi ro hay coi là các rủi ro đã được đánh giá đầy đủ. Người sử dụng không nên coi bất cứ Thông tin nào tại Hệ thống này là thông tin, tài liệu tư vấn kinh doanh, tài chính, đầu tư, phòng ngừa rủi ro, đầu cơ, tư vấn pháp lý hay tư vấn về kế toán hoặc lấy làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư nào của chính người sử dụng, nhân viên kế toán của người sử dụng, hay các tài khoản quản lý hoặc ủy thác của người sử dụng, và người sử dụng nên tham vấn ý kiến của người tư vấn, luật sư, người tư vấn kế toán và thuế liên quan đến bất cứ giao dịch dự kiến nào.

8. Các rủi ro liên quan đến Dịch vụ
Rất nhiều Dịch vụ được cung cấp trên Hệ thống mang lại một rủi ro đáng kể, người sử dụng không nên tham gia vào một giao dịch nào trừ khi đã hiểu rõ các rủi ro liên quan và tự mình quyết định rằng các giao dịch đó là phù hợp với mình. Bất kỳ nội dung rủi ro nào liên quan đến Dịch vụ được trình bày trong Hệ thống không nên được xem là đầy đủ. Đôi khi do quá nhiều người truy cập Internet, các vấn đề truyền tải, giới hạn dung lượng hệ thống, và các vấn đề khác, người sử dụng có thể gặp khó khăn khi truy cập Hệ thống hay liên hệ với CVS thông qua Internet hay các dịch vụ điện tử và không dây khác. Bất kỳ hệ thống máy tính hay thiết bị điện tử, dù là của người sử dụng, của nhà cung cấp dịch vụ CVS hay của CVS đều có thể bất ngờ bị ngừng hoạt động, hoạt động chậm trễ hay bị giới hạn khả năng.

9. Các trang web hoặc liên kết của bên thứ ba
Hệ thống có thể cung cấp những đường liên kết tới các hệ thống khác của bên thứ ba. CVS cung cấp những đường liên kết này nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Do đó, CVS không đảm bảo về bất kỳ nội dung nào liên quan đến nội dung của trang web của bên thứ ba. Việc CVS cung cấp đường liên kết này không có nghĩa rằng CVS đã xác thực, phê duyệt, bảo trợ hay là đối tác với trang web của bên thứ ba, hoặc người sở hữu hay người cung cấp trang web của bên thứ ba. CVS không kiểm tra bất cứ thông tin, phần mềm, hay sản phẩm, dịch vụ nào trên bất cứ trang web của bên thứ ba nào và do đó không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung này.

10. Luật điều chỉnh
Điều khoản sử dụng này được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.