06/04/2020 (CVS)
Hướng dẫn Nộp/Rút/Chuyển tiền từ Tài khoản giao dịch chứng khoán đối với Nhà đầu tư nước ngoài

1.     Nộp tiền

Quý khách lập Phiếu nộp/chuyển khoản để chuyển tiền vào tài khoản Công ty Cổ phần Chứng khoán CV mở tại Ngân hàng. Quý khách vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán CV
Số tài khoản: 1221 0001 602 717    
Tại ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Hà Thành.

Nội dung: Nộp tiền vào tài khoản số 109Fxxxxxx, chủ tài khoản ...... (ghi rõ họ tên đối với nhà đầu tư là cá nhân, ghi rõ tên tổ chức đối với nhà đầu tư là tổ chức).

2.     Rút/Chuyển tiền

Chỉ chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền hợp pháp trên tài khoản giao dịch chứng khoán mới được phép chuyển khoản tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán.

* Đối với khách hàng cá nhân: hồ sơ gồm

  • - CMND/CCCD/Hộ chiếu: Bản gốc
  • - Uỷ nhiệm chi

Đối với khách hàng tổ chức: hồ sơ gồm

  • - Giấy giới thiệu (ghi rõ Họ tên, số CMND/hộ chiếu người được giới thiệu, nội dung công việc: đến chuyển tiền…)
  • - CMND/CCCD/Hộ chiếu: Bản gốc
  • - Uỷ nhiệm chi có đầy đủ dấu, chữ ký.

Bước 1: Khách hàng điền thông tin cần thiết vào Uỷ nhiệm chi theo hướng dẫn của nhân viên dịch vụ CVS, sau đó chuyển cho Nhân viên dịch vụ CVS Uỷ nhiệm chi này cùng với CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc). Thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu, họ tên, chữ ký phải khớp với thông tin đã đăng ký khi mở tài khoản tại CVS.

Bước 2: Nhân viên dịch vụ CVS kiểm tra thông tin của khách hàng, số dư tiền được phép chuyển từ tài khoản, nếu hợp lệ sẽ ký và chuyển trả lại khách hàng 01 liên Uỷ nhiệm chi. Nếu yêu cầu chuyển khoản của khách hàng được lập trước 15h thì khoản tiền sẽ được hạch toán trên hệ thống CVS và thực hiện trong ngày.

Sau thời gian này lệnh sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.