05/10/2020 (Người đồng hành)
GVR: Cổ phiếu Tập đoàn Cao su được cấp margin

Cổ phiếu GVR được cấp margin sau khi thời gian niêm yết đủ 6 tháng. Tập đoàn có kế hoạch M&A các doanh nghiệp săm, lốp thuộc Vinachem để khép kín chuỗi giá trị.
Cổ phiếu GVR được cấp margin sau khi thời gian niêm yết đủ 6 tháng.
Tập đoàn có kế hoạch M&A các doanh nghiệp săm, lốp thuộc Vinachem để khép kín chuỗi giá trị.
 
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên.
 
4 tỷ cổ phiếu GVR được niêm yết tại HoSE với ngày giao dịch đầu tiên là 17/3, giá tham chiếu 11.570 đồng/cp. Sau 6 tháng giao dịch tại HoSE, cổ phiếu tăng gần 12% lên 12.250 đồng/cp (tính theo giá điều chỉnh chia cổ tức 6% bằng tiền).
 
Tập đoàn Cao su hoạt động trong 5 mảng chính là trồng và chế biến mủ cao su; chế biến gỗ cao su; sản phẩm công nghiệp cao su; khu công nghiệp đầu tư trên đất cao su; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 
Tại cuộc họp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), lãnh đạo tập đoàn cho biết đang xem xét đầu tư vào các nhà máy sản xuất săm, lốp xe theo hình thức mua bán sáp nhập các công ty đã có thương hiệu hoạt động tại Việt Nam thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Mục tiêu là để khép kín chuỗi giá trị sản phẩm cao su và nòng cốt để phát triển sản phẩm săm, lốp trong tương lai.
 
Nửa đầu năm, tập đoàn báo cáo doanh thu thuần đạt 5.952 tỷ đồng, lãi sau thuế 841 tỷ đồng; cùng giảm trên 22% so với cùng kỳ năm trước.