Tổng quan

Thành lập trong bối cảnh phát triển bùng nổ của TTCK Việt Nam giai đoạn 2006 - 2009, Công ty cổ phần Chứng khoán CV (CVS) có những đóng góp nhất định trong xây dựng và hoàn thiện thị trường. 

CVS được cấp phép thành lập và hoạt động từ ngày 25/3/2009, qua thời gian và theo xu thế phát triển, CVS hiện đã hình thành cho mình một con đường đi riêng chuyên biệt: Kết nối đầu tư Việt Nam – Trung Quốc dựa trên thế mạnh về nguồn vốn ngoại chủ yếu đến từ Hồng Kông, Trung Quốc và khả năng tiếp cận sâu rộng vào chính hai thị trường này.