Giá trị doanh nghiệp

Sứ mệnh
Thỏa mãn nhu cầu đầu tư của cá nhân.
Thỏa mãn nhu cầu vốn của doanh nghiệp.
Giới thiệu và cung cấp các cơ hội đầu tư vào Việt Nam đến khách hàng Trung Quốc, Hồng Kông.
Tầm nhìn
C: Clients – Nhu cầu của khách hàng là trung tâm mọi hoạt động của CVS.
V: Viability – Chúng tôi luôn tạo ra giải pháp khả thi.
S: Simplicity – Chúng tôi đơn giản hóa mọi khái niệm đầu tư.
Giá trị cốt lõi
Uy tín
Tốc độ
Linh hoạt