Hoạt động kinh doanh

Chuyên nghiệp hóa các hoạt động kinh doanh, CVS cung cấp tất cả các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, thỏa mãn nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng.
Các nghiệp vụ chính:

Môi giới chứng khoán khách hàng cá nhân
Môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính khách hàng doanh nghiệp
Tự doanh
Bảo lãnh phát hành