Mở tài khoản Online

MỞ TÀI KHOẢN ONLINE

Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin mở tài khoản:


1. Loại chứng khoán giao dịch

2. Phương thức giao dịch

3. Phương thức nhận thông giao dịch

4. Phương thức nhận bản sao kê Tài khoản hàng tháng

5. Phương thức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Thông tin người liên quan tại Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (Nếu có)

Họ tên Quan hệ

Thông tin người đại diện tại Công ty đại chúng/Quỹ đại chúng (Nếu có)

Họ tên Quan hệ

1. Thông tin tài khoản ngân hàng (TK chính chủa khách hàng)

2. Đơn vị công tác

3. Đối tượng FATCA
(CVS được toàn quyền cung cấp các thông tin liên quan đến Tài khoản cho các cơ quan liên quan)

1. Mục tiêu đầu tư

2. Mức độ chấp nhận rủi ro

3. Kinh nghiệm đầu tư

4. Kiến thức đầu tư

5. Vốn sẵn sàng đầu tư

6. Thông tin Công ty đại chúng mà Khách hàng nắm giữ/được bổ nhiệm chức danh quản lý (nếu có)

Chức danh từng đảm nhiệm Công ty đại chúng

7. Thông tin Công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách hàng sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết/chứng chỉ quỹ (nếu có)

Số lượng, tỉ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty đại chúng

8. Thông tin về Tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán khác (nếu có)

Mã số tài khoản Tên Công ty chứng khoán

1. Phương thức giao dịch (Lựa chọn một hoặc nhiều phương thức)
2. Chuyển tiền trực tuyến


3. Phương thức nhận thông tin giao dịch


4. Phương thức nhận sao kê tài khoản hàng tháng5. Dịch vụ nhận tin nhắn SMS

Khách hàng đăng ký mở Tài khoản giao dịch chứng khoán tại CVS, Khách hàng khẳng định rằng thông tin mà Khách hàng cung cấp cho CVS là những thông tin cập nhật mới nhất, đầy đủ, chính xác và trung thực, và thừa nhận rằng những thông tin này sẽ là một phần của điều khoản và điều kiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán và các phụ lục (nếu có). Khách hàng cam kết sẽ nhanh chóng thông báo cho CVS khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin đã cung cấp. Khách hàng xác nhận đã nhận được bản sao, đọc, cân nhắc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi điều khoản và điều kiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán và các phụ lục (nếu có) đính kèm theo giấy này. Điều khoản và điều kiện và các phụ lục (nếu có) là một phần không tách rời của hợp đồng. Khách hàng hiểu rằng CVS không có nghĩa vụ phải chấp thuận đề nghị mở Tài khoản của Khách hàng và không cần phải đưa ra lý do không chấp thuận đề nghị mở Tài khoản của Khách hàng. Khách hàng không thuộc một trong các đối tượng sau: cá nhân không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đang chấp hành hình phạt tù, bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), các trưởng bộ phận, nhân viên của thành viên giao dịch khác.

QBTWG


Mở tài khoản tại CVS để trải nghiệm các dịch vụ giá trị của chúng tôi:
- Đơn giản hóa mọi khái niệm đầu tư.
- Đội ngũ chuyên gia chứng khoán giàu kinh nghiệm.
- Giải pháp tài chính cá nhân chuyên nghiệp.
- Giải pháp tài chính doanh nghiệp hàng đầu.
- Hệ thống báo cáo phân tích toàn diện và cập nhật.
- Giao dịch Trực tuyến an toàn, tiện lợi.