Tư vấn tài chính DN

Doanh nghiệp có thể được coi là tế bào của nền kinh tế.
Với đội ngũ chuyên gia và chuyên viên chất lượng, Tư vấn tài chính doanh nghiệp là nghiệp vụ thế mạnh của CVS. Theo đó, CVS cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp những tư vấn chuyên sâu, các giải pháp tài chính sáng tạo và đặc biệt là khả năng tiếp cận dòng vốn dồi dào.
CVS tham gia vào quá trình đánh giá sức khỏe tài chính cũng như các nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, đồng thời tư vấn tái cơ cấu tài chính hiệu quả, giúp doanh nghiệp luôn có được sự tối ưu hóa nguồn vốn.
Các dịch vụ CVS cung cấp tới khách hàng doanh nghiệp gồm:

Tư vấn tài chính doanh nghiệp
Tư vấn định giá doanh nghiệp
Tư vấn lập kế hoạch tài chính
Tư vấn tái cơ cấu tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp.