Thị trường vốn cổ phần

Từ sơ khai, khi hàng hóa trên TTCK Việt Nam chỉ có 2 doanh nghiệp (REE và SAM), đến nay thị trường đã chứng kiến sự phát triển mạnh cả về chất và lượng các doanh nghiệp (trên 1000 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch). Không nằm ngoài sự vận động lớn mạnh của thị trường, CVS là một trung gian năng động trong quá trình đó với các nghiệp vụ thế mạnh như sau:

Cổ phần hóa doanh nghiệp
Phát hành cổ phiếu
Phát hành ra công chúng (IPO).

Một số thương vụ nổi bật: Đang cập nhật ...