Môi giới chứng khoán

Khách hàng tổ chức của CVS là các định chế tài chính, các doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, tại CVS không có nhiều sự phân biệt giữa các “tay chơi lớn” với khách hàng đầu tư tổ chức, bởi lẽ CVS luôn đặt ra tôn chỉ hàng đầu về chất lượng nên tất cả các dịch vụ CVS cung cấp đến từng nhóm khách hàng đều hoàn thiện và toàn diện.

Dịch vụ Môi giới chứng khoán là một hoạt động bề nổi tiêu biểu, thể hiện sự chuyên nghiệp, năng động của một công ty chứng khoán. Bên cạnh thị trường khách hàng quốc tế dồi dào, đặc biệt đến từ Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, CVS luôn chú trọng khách hàng trong nước.
Các sản phẩm cung cấp đến khách hàng tổ chức trong nghiệp vụ Môi giới gồm:

Môi giới
Tư vấn và đặt lệnh
Quản lý tài khoản giao dịch