02/12/2019 (HOSE)
SZC: Quyết định của HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ Tư vấn giám sát thi công XD công trình với CTCP Sonadezi Long Thành

SZC: Quyết định của HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ Tư vấn giám sát thi công XD công trình với CTCP Sonadezi Long Thành

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo Quyết định của HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ Tư vấn giám sát thi công XD công trình với CTCP Sonadezi Long Thành như sau:

File đính kèm: 614629 .pdf