02/12/2019 (HOSE)
SZC: Quyết định của HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình với CTCP Sonadezi Giang Điền

SZC: Quyết định của HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình với CTCP Sonadezi Giang Điền

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thông báo Quyết định của HĐQT về việc ký hợp đồng dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình với CTCP Sonadezi Giang Điền như sau:

File đính kèm: 614630 .pdf