02/12/2019 (Người đồng hành)
NHNN hạ lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc

NHNN giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND của TCTD từ 1,2% xuống 0,8%/năm.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh lãi suất áp dụng với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD), tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, áp dụng từ 1/12/2019. Theo NHNN, quyết định này nhằm điều chỉnh phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường. 
 
NHNN quy định lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND của các TCTD là 0,8%/năm, giảm 0,4 điểm phần trăm so với mức được công bố trong quyết định 1716/QĐ-NHNN áp dụng từ 1/12/2015. Lãi suất đối với tiền gửi vượt mức dự trữ bắt buộc bằng VND giữ nguyên là 0%/năm.
 
Lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ của các TCTD là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.
 
NHNN cũng quyết định lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô là 0,8%.
 
Lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại NHNN bằng VND là 1%/năm và bằng ngoại tệ là 0,05%/năm. Lãi suất với tiền gửi của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tại NHNN với VND là 0,8%/năm.
 
Trâm Anh
 

Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.