12/12/2019 (HOSE)
CSTB1901: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB1901

CSTB1901: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB1901

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận cho thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CSTB1901) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

File đính kèm: 615723 .pdf