Tuyển dụng | 01/08/2023

Chuyên viên quản lý rủi ro

What you will do
  • Tái thẩm định toàn bộ KH sử dụng margin, danh mục dịch vụ tài chính (DVTC); danh mục/ phương án đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, chứng khoán tự doanh khác của công ty;
  • Nghiên cứu và đề xuất hạn mức chấp nhận rủi ro DVTC, đầu tư, chính sách quản trị rủi ro, phương pháp nhận biết/ Công cụ đo lường/ kiểm soát và giám sát rủi ro đối với các mảng hoạt động của công ty;
  • Tham vấn ý kiến đối với các quy trình, quy định, hướng dẫn, sản phẩm của công ty.
  • Giám sát tuân thủ, giám sát việc triển khai các chính sách, các phê duyệt của các Khối phòng ban và các Đơn vị kinh doanh liên quan;
What you will need
  • Kiến thức vững về các nguyên tắc và phương pháp quản lý rủi ro trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.
  • Kỹ năng phân tích tài chính, định giá tài sản và đánh giá rủi ro.
  • Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, khả năng giải quyết vấn đề.
  • Sự chú ý đến chi tiết và khả năng đưa ra quyết định trong môi trường áp lực.
  • Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ để truyền đạt thông tin rủi ro một cách rõ ràng và hiệu quả.

Nếu bạn muốn thách thức bản thân và phát triển sự nghiệp trong môi trường tài chính sôi động, hãy gửi hồ sơ của bạn kèm theo thư xác nhận quan tâm đến địa chỉ email : online@cvs.vn.  Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất để trao đổi thông tin và tiến tới quá trình tuyển dụng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội làm việc cùng chúng tôi trong lĩnh vực chứng khoán. Chúng tôi rất mong chờ được hợp tác cùng bạn!